Huishoudelijk reglement

De vuistregels tijdens de fietsritten van TC Kloosterzande zijn ;


  • Het dragen van een valhelm en fietshandschoenen is te allen tijde verplicht. Ook dienen bij de diverse fietsclub activiteiten de leden het meest recente clubtenue te dragen.

  • Tijdens het rijden dient er zoveel mogelijk rechts gehouden te worden met maximaal 2 personen naast elkaar.

  • Tijdens de toerritten worden de verkeersregels gerespecteerd; dit geldt dus ook voor verkeerslichten, gebruik van fietspaden, rotondes, etc.

  • Tijdens de toerritten wordt er in de groep niet met losse handen gereden; dus eten, omkleden, telefoneren, achter (dus buiten) de groep.

  • Waarschuw elkaar voor obstakels, slecht wegdek, gevaarlijke kruispunten en andere weggebruikers. Denk er aan dat achter iedere bocht een mogelijk gevaar schuilt!

  • Bij pech laat de betrokkene zich voorzichtig afzakken achter de groep. Vervolgens wordt de pech verholpen. Er wordt onderling bekeken wie er wacht. (Bijvoorbeeld bij invallende duisternis is het veiliger dat het grootste deel van de groep doorrijdt om te zorgen dat men voor het donker thuis is). Maar in ogenschouw nemende dat het motto is en blijft 'samen uit, samen thuis'.

  • Zorg dat de weg altijd toegankelijk en veilig blijft voor andere weggebruikers. (bij sanitaire stop, pech, valpartij etc.)

  • Gooi afval niet zomaar weg; heb respect voor de natuur. "met hetzelfde gemak, stop je het terug in je achterzak".

  • Zorg dat je een resservebandje bij hebt. Als je een reservewiel van de club leent, zorg dat deze binnen 3 dagen weer in goede staat terug is bij de rest van ons materiaal ( Cafe de Kastanje ).

Terug